Lägenheter och lokaler Falun

Trotzgatan 17, Falun