Går du i tankar om , händelse av krig

3/3/2022

I händelse av krig finns ditt närmaste skyddsrum här : Sök Skyddsrum Örebro MSB.se skyddsrumskarta.