Varför ska Jag & Du spara el?

12/21/2022

Till våra hyresgäster Från oktober 2022 finns en ny kampanj som ska få hela Sverige att spara el. Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Det finns till och med en risk för att elen inte kommer räcka för vissa timmar i vinter. Nu behöver vi minska elanvändningen och varje medborgare kan bidra. Den informationen sprider Energimyndigheten i sin nya, viktiga kampanj om energibesparing under parollen "Varje kWh räknas". Varför ska Jag & Du spara el? I sin kampanj listar Energimyndigheten olika anledningar till att vi behöver spara el, bl.a. 1. Vi dämpar elkostnaderna. De höga elpriserna är en tuff utmaning för många. Genom att använda mindre el kan du spara pengar. En lägre efterfrågan på el påverkar dessutom generellt priset i en positiv riktning. 2. Vi minskar risken för elbrist i vinter När vi använder mindre el, eller när vi använder el när elanvändningen är som lägst, avlastar vi elsystemet. Tillsammans minskar vi då risken för frånkoppling. Om vi agerar idag kan vi skapa bättre möjligheter för vintern. Därför behöver även Vi gå ut med rekommendation om att spara el Tillsammans gör Vi skillnad, Vi måste alla bidra med att minska & spara el. Med vänlig hälsning Din hyresvärd God Jul & Gott Nytt År.

Tillsammans gör Vi skillnad, Vi måste alla bidra med att minska & spara el.

Tillsammans gör Vi skillnad, Vi måste alla bidra med att minska & spara el.